• C/ Perot Rocaguinarda, 9 - Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • + 34 93 106 42 47
  • info@multiolea.cat

QUI SOM

Grup de Suport Social és un equip d’entitats del camp social, educació i joventut en general, que comparteixen l’objectiu comú de donar ajut i suport a totes aquelles persones menys afavorides de la nostra societat, i al mateix temps s’orienten a realitzar una tasca preventiva i de suport a les famílies apoderant-les per tal de que puguin aturar a temps problemàtiques que podrien agreujar-se i fins i tot arribar a ser cròniques sinó hi hagués una intervenció adequada a temps.

Multiserveis Olea empresa d’inserció SL és una empresa de serveis del Grup de Suport Social Solidari per donar oportunitats laborals als col•lectiu de persones amb risc d’exclusió social. Un projecte per oferir formació dual i aconseguir la inserció de persones al món laboral i guanyar-se un futur digne.

QUÈ FEM

• Projecte Fem Futur!
• Tractaments silvícoles.
• Prevenció d’incendis forestals.
• Repoblacions forestals i restauració del medi natural.
• Obres pel control de l’erosió i estabilització en muntanyes, vessants i talussos.
• Preparació, conservació i manteniment de pistes i camins forestals.
• Preparació i conservació d’àrees recreatives, parcs, zones verdes i paisatgisme.
• Restauració de danys causats per catàstrofes naturals.
• Aprofitament, processament i gestió de la biomassa i cultius energètics.
• Construcció, manteniment i senyalització de camins i vies verdes.
• Neteja i manteniment de lleres de rius i zones fluvials.
• Treballs forestals en instal•lacions industrials i infraestructures (ínies elèctriques, canalitzacions de gas o
agua, carreteres, vies de tren, etc).
• Altres activitats relacionades amb la conservació i ordenació dels espais naturals.
• Custòdia d’espais naturals
• Gestió integral de finques rústiques
• Consultoria i enginyeria forestal i ambiental

COMPANY HISTORY

2017

Treballs Forestals

El gener del 2017 es va donar un nou impuls a l’empresa orientant l’activitat principal al sector forestal i medi rural. Durant el primer any es van centrar els esforços en formar els primers equips de treballadors forestals així com en consolidar els primers clients en aquest àmbit de negoci.
2018

Desenvolupament

Durant l’any 2018 s’han fet grans avenços a l’empresa d’inserció Multiserveis Olea. S’ha ampliat la borsa de clients. S’ha continuat impartint satisfactòriament les formacions a totes les persones participants en el projecte d’inserció. Hem pogut ampliar les nostres instal·lacions. La col·laboració amb Entitats implicades en el proses d’inserció han estat del tot satisfactòries. Ens proposem continuar ampliant el nostre projecte durant els propers anys.
SI TENS QUALSEVOL DUBTE, CONTACTA’NS
Contactar