Hem plantat diferents parterres d’aromàtiques pel Parc de les Olors de Taradell.