• C/ Perot Rocaguinarda, 9 - Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • + 34 93 106 42 47
  • info@multiolea.cat

Construcció d’una bassa per amfibis a La Garriga

L’objectiu del projecte és la millora de la biodiversitat, restaurant hàbitats d’ambients humits a diversos punts del municipi de La Garriga.