• C/ Perot Rocaguinarda, 9 - Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • + 34 93 106 42 47
  • info@multiolea.cat

Projecte “Fem Vida” amb Col·laboració de Fundació La Caixa

FEM VIDA Fundació La Caixa Obra Social, ha col·laborat amb Fundació Projecte i Vida, en el projecte FEM VIDA. Aquest projecte va destinat a la integració laboral de joves amb dificultats d’exclusió social i laboral. La base del projecte és contractar i formar als participants en l’àmbit laboral forestal. La base és la formació DUAL, tant pràctica com teòrica. Amb la intervenció de Multiserveis Olea Empresa d’Inserció, com a mitjà per desenvolupar la contractació de les persones participant i donar la formació necessària en el treball forestal, amb la finalitat d’inserir aquestes persones en una empresa ordinària, un cop acabat el recorregut que té una durada de tres anys. Aquest projecte va començar a principis del 2017, i continua actualment. La finalitat és donar oportunitats a persones de diferents perfils, que tenen o han tingut dificultat per aconseguir un lloc de treball. S’ofereix suport i acompanyament durant el període de formació dins l’empresa d’inserció. Les persones participants tenen un salari establert, aprenen l’ofici forestal amb el treball directa a bosc, hi ha una part de classes teòriques tant a dins l’empresa com en centres especialitzats. Durant tres anys els participants del projecte tenen l’oportunitat d’aprendre un ofici, que en aquests moments ofereix una gran oportunitat de feina real.

 

Desembre
Vic