Hem començat el muntatge de 350 metres linials de tanca de fusta al Parc Natural de Collserola.